آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 97/03/30 روز چهارشنبه راس ساعت 9 صبح در محل تالار شباهنگ برگزار میگردد.