برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 03/30 سال 97 در محل تالار شباهنگ و انتخاب بازرسین