برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده سوم جهت اصلاح مواردی از بندهای اساس نامه امروز , پنجشنبه 97/7/12  در محل تالار شباهنگ برگزار شد.