مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۲ با دستور جلسات ذکر شده برگزار و به بندهای اعلام شده رسیدگی گردید.