شرکت تعاونی شباهنگ مفتخر به دریافت تندیس طلایی سه ستاره از جشنواره رستوران محبوب مردم گردید.