دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ با فرماندار محترم شهرستان شهریار، جناب آقای مهندس طاهری