بازدید مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ به اتفاق مسئول کشاورزی و معاون رفاهی از سردخانه برادران خرقانی(اعضای محترم شرکت شباهنگ) و روند بسته بندی و تامین میوه های شب عید مردم منطقه و استان تهران