جلسه هم اندیشی اعضای محترم هیئت مدیره، مدیرعامل و مشاور حقوقی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار با فرماندار اجمند شهرستان شهریار جناب آقای مهندس طاهری