جلسه انتخابات نمایندگان گروه حصارزیرک شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در حسینیه سیدالشهدا (ع) با حضور اعضای هیئت مدیره و کاندیداها برگزار و پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی اعضای کمسیون انتخابات، مراسم انتخابات راس ساعت ۱۴:۳۰  آغاز گردید.

 

اسامی اعضای اصلی منتخبین به عنوان نماینده گروه:

  • آقای احمد افشار فرزند حاج آقا
  • آقای حسن خرمی فرزند خداداد
  • آقای جعفر شمس فرزند علی اصغر
  • آقای مجید شوندی فرزند نجفعلی
  • آقای حسین راعی فرزند محمود
  • آقای سعید مسعودی نژاد فرزند ماشااله
  • آقای داود خرمی فرزند حسن

 

اسامی اعضا علی عل البدل:

  • آقای محمد بشیری فرزند غریب علی با 54 رای
  • آقای عنایت اله علی محمدی فرزند ولی اله با 53 رای
  • خانم سها کریمی فرزند محمد حسن با 48 رای