بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی شباهنگ میرساند :

افرادی که قصد ثبت نام کاندیدای هیات مدیره و بازرسی شرکت را دارند میتوانند در تاریخ 98/11/14 لغایت 98/11/24 با تحویل مدارک لازم به دفتر مرکزی شرکت ثبت نام نمایند.