بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان گروههای شرکت تعاونی شباهنگ میرساند:

 

مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1398/12/8 روز پنجشنبه راس ساعت 9 صبح در محل تالار شباهنگ برگزار میگردد.