جناب آقای محمدی مدیرعامل شرکت شباهنگ شهریار از راه اندازی خط تولید مواد ضد عفونی کننده در راستای خدمت رسانی به شهروندان و مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

  • شهروندان شهریاری چطور میتوانند به مواد ضدعفونی کننده شرکت شباهنگ دسترسی داشته باشند؟
  •  میزان غلظت و قدرت ویروس کشی،این مواد تولیدی به چه میزان است؟
  •  آیا فقط معابر اصلی شهر شامل پاکسازی و ضدعفونی این طرح میشود و یا کوچه ها و معابر فرعی را نیز در بردارد؟

جناب آقای محمدی در بخش دوم مصاحبه خبری ما، سوالات شما شهروندان را پاسخ دادند.

 

 

بخش اول ویدیو مصاحبه

 

بخش دوم و پاسخ به سوالات شهروندان

 

مراحل ضدعفونی در سطح شهر