قابل توجه اعضای محترم گروه اسد آباد:

به اطلاع میرساند انتخابات نمایندگان گروه فوق  در روز دوشنبه راس ساعت 15 مورخه 1399/2/8 در محل تالار شباهنگ برگزار میگردد.