به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شباهنگ شهریار:

در مراسمی با حضور دکتر پیش بین رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد غرب استان تهران به اتفاق هیات همراه، دکتر قاسمی رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار، مهندس محمدی رئیس، مهندس عسکری معاون پژوهشی دانشگاه علمی و کاربردی مرکز شباهنگ شهریار و جمعی از اساتید و دانشجویان روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ افتتاح گردید.

مهندس محمدی ضمن تاکید بر نقش مهارت آموزی و کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی در تشریح این خبر اظهار داشت: به منظور تحقق ماموریت اصلی دانشگاه که همانا نزدیکی دانایی به مهارت و تسهیل گری در بخش اشتغال زایی و افزایش تضمین مشاغل دانشجویان و  فارغ التحصیلان دانشگاه می باشد، دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ به همت دستگاه متقاضی و پیشرو شرکت تعاونی روستایی شباهنگ، زمینی به مساحت 5 هکتار را برای این مقصود در نظر گرفته است که در بخش تولیدات گیاهان دارویی نخست به صورت آزمایشی و پس از رفع اشکال و رسیدن به استاندارد سطح کیفی مطلوب در سطح وسیع، با همکاری و هم افزایی و توصیه رئیس دانشگاه علمی و کاربردی غرب استان تهران دکتر پیش بین با تاسیس شرکت تعاونی تولیدات گیاهان دارویی گامی موثر در بخش اشتغال زایی عزیزان فراهم گردد.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی واحد شباهنگ پیرامون برنامه های مصوب در طی نشست و دیدار صمیمانه با میهمانان خود افزود:

*جذب دانشجویان بین المللی غیر مقیم ائم از تبعه کشورهای افغانستان و عراق با توجه به وجود خوابگاه دانشجویی در مرکز شباهنگ

*اخذ مجوز برای صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مرکز جامع علمی و کاربردی واحد شباهنگ

*تسهیل شرایط برای جذب خبرگان و نخبگان در حوزه کشاورزی جهت تدریس در دانشگاه

*ارائه 3 رشته جدید کارشناسی برای دانشگاه

*توسعه ارائه پودمان‌های تخصصی تکمیلی

*دوره های آموزشی کوتاه مدت دررشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه

*استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه های مادر به عنوان مدرس

*توسعه زیست بوم کارآفرینی در سطح منطقه از جمله برنامه های مدون برای توسعه و ارتقای کمی و کیفی مرکز شباهنگ شهریار می باشد.