جلسه پس از تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم و پخش سرود ملی با خیر مقدم گویی مدیر روابط عمومی سرکار خانم مصدق آغاز گردید و سپس رسمیت جلسه توسط رئیس محترم هیئت مدیره اعلام شد.
پس از مراسم رای گیری آقایان محمد کلهر به عنوان رئیس- مراد کلهر نایب رئیس- محسن طالبی منشی و آقایان محسن باغچی، حسن فرهانی و سرکار خانم زند به عنوان ناظران جلسه انتخاب شدند.

شایان ذکر است دستور جلسه شامل این موارد می شد:

1- بررسی و تصویب بودجه سال 95
2- بررسی و تصویب آیین نامه های شرکت


در ابتدا مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس سمالند توضیحاتی را در خصوص بودجه ارائه دادند سپس بازرس شرکت جناب آقای سلطانی به سوالات رئیس مجمع در خصوص دستور جلسه پاسخ گفتند.
پس از طرح بودجه پیشنهادی و کسب نظرات موافق و مخالف نهایتا" بودجه پیشنهادی سال 95 به تصویب رسید.در ادامه جلسه مجمع، آیین نامه های شرکت که به تفکیک شامل داخلی - معاملاتی- اعتباری و استخدامی می باشد پس از بحث و تبادل نظر با برخی اصلاحات از جمله اینکه: در استخدام نیروهای مورد نیاز شرکت، الویت با فرزندان اعضای تعاونی طبق شرایط قانونی می باشد به تصویب رسیدند.
در آخر جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.
خاطر نشان می سازد در طول فعالیت شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار برای اولین بار تصویب بودجه قبل از پایان سال صورت پذیرفته است.