چهارشنبه95/6/17 افتتاحیه کافی شاپ, سالنهای بیلیارد،ایرهاکی و فوتبال دستی ساعت 12 مجموعه پارک آبی شباهنگ