مسابقات در مرداد ماه سال 1396 صورت پذیرفت که بازیکنان منتخب مدارس معتبر فوتبال افتخار حضور در آن را بدست آوردند. این مسابقات جنبه قهرمانی نداشت و تنها به منظور گزینش تیم منتخب استان تهران در فستیوال کشوری برگزار گردید.


با افتخار آقایان:

امیررضا روشنی و محمد معین اکبری در رده سنی 11 سال و مانی عسگری و مهدی فرهنگی رده سنی 12 سال از مدرسه فوتبال شباهنگ به منظور معرفی به تیم منتخب استان تهران انتخاب گردیدند.

این مسابقات به صورت لیگ روزهای جمعه ی مرداد ماه سال جاری برگزار و با تصمیم کادر فنی محترم باشگاه شباهنگ مقرر گردید بازیکنان مستعد ترم تابستان مدرسه فوتبال شباهنگ نیز در این دوره از مسابقات حضور یابند.