سه شنبه 95/1/24 اولین جلسه سال جدید شورای معاونین شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار با حضور معاونین در دفتر مدیرعامل با هدف گزارش اجمالی سال۱۳۹۴ و تعیین استراتژی در سال ۱۳۹۵ راس ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.
در این جلسه مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس سمالند ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه در سال جدید، چشم انداز کاری روشنی را ترسیم و اهداف و ارزشها را تبیین نمودند و برنامه های سازمانی را طبق الویت اهمیت کتبا ابلاغ نمودند.
معاونین نیز با مروری بر عملکرد سال گذشته برنامه و افق دید خود را در سال جدید تشریح کرده و با همفکری و تبادل نظر سایر کارشناسان مراتب بررسی شد و متناسب با ضرورت مجوز اجرا صادر گردید.
شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد مطروحه، بحث آموزش در تمامی زمینه های کاری شرکت تلقی گردید و مقرر شد در اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.

 

 

معاونین شباهنگ و مدیر عامل شباهنگ

 

 

معاونین شباهنگ از راست به چپ

 

روح اله بختیاری معاون ورزش و خدمات تفریحی کارشناس مدیریت نگهداری
مهدی منصوری معاون بازرگانی کارشناس بازرگانی
نگار مصدق معاون گردشگری و خدمات رفاهی/ مدیر روابط عمومی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
رقیه سلامت بخش معاون فناوری اطلاعات کارشناس ارشد کامپیوتر
مهندس حسین عسکری معاون کشاورزی/ آموزش و پژوهش کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
قاسم محمدی معاون مالی و اداری کارشناس ارشد مدیریت مالی