تیم جوانان و نوجوانان شباهنگ در لیگ استان تهران در مرداد ماه سال 1396 حضور یافت که پس از برگزاری به ترتیب سه و چهار بازی در تیم جوانان به دو برد و در تیم نوجوانان به یک برد دست یافت. همچنین تیم جوانان در مقام دوم و تیم نوجوانان در مقام چهارم جدول رده بندی ایستاده است.
شایان ذکر است تیم حاضر در لیگ شمال غرب تهران مشغول به فعالیت می باشد.