برگ زرینی دیگر از افتخارات شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار در حمایت از شرکتهای دانش بنیان در راستای توسعه کشت گلخانه ای کشاورزان غرب استان تهران رقم خورد.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از موضوعات مهمی است که شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار به عنوان یک نهاد مردمی در سال های اخیر آنرا با در نظر گرفتن تمهیدات بسیار ویژه‌ای دنبال می‌کند و توانسته است با استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود در شرکت و با اتخاذ سیاستها و برنامه ریزهای نو، گامی موثر در ساری و جاری شدن فرهنگ پشتیبانی از این شرکت ها در سطح منطقه بردارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شباهنگ شهریار:

در روز یکشنبه 18 تیرماه 1402  اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت دانش بنیان شبکه نگار کوثر(ستاره سهیل) از شرکت تعاونی شباهنگ بازدید کردند.

در این نشست آقای محمدی مدیرعامل، آقای صالح پور رئیس هیات مدیره و آقای عسکری قائم مقام محترم شرکت و همچنین جمعی از اساتید عضو شورای پژوهشی و نماینده دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شباهنگ حضور داشتند و با یکدیگر به بررسی امکان افزایش همکاری و تعاملات بیشتر پرداختند.

لازم به ذکر است شرکت شبکه نگار کوثر با تکیه بر تجارب علمی و عملی فراوان توانسته است دستگاهی را به منظور رفع نیازهای همه جانبه کشاورزانی که به صورت کشت گلخانه ای فعالیت میکنند طراحی و تولید نماید. این دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی میزان رطوبت،دما،نور،آب،دی اکسید و مونوکسید کربن موجود در فضای گلخانه را آنالیز نموده و در صورت وجود مخاطره و مشکلی از طریق هشدار اپ های  متصل به این دستگاه کشاورز را مطلع نماید.