لیست اسامی هیئت مدیره شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار

 

 

  1. جناب آقای جمشید فرجی اصل
  2. جناب آقای فرامرز دیناری
  3. جناب اقای رضا صناعی فر
  4. جناب آقای محمدحسن فرهانی نیا
  5. جناب آقای حسن صالح پور
  6. جناب آقای رضا خلج فرزند غلامرضا
  7. جناب آقای افشین حسن لی