دوره آموزشی نرم افزار جدید بانکداری ویژه کارمندان واحدهای اعتباری در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شباهنگ:

به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تخصصی کارمندان محترم واحدهای اعتباری شرکت شباهنگ شهریار و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده،دوره آموزشی نرم افزار جدید بانکداری با هدف تحقق فصل جدید ارائه تسهیلات بانکی با شرایط مطلوب تر و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان، در محل ساختمان آموزش شرکت شباهنگ برگزار گردید.