به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ:

دوره آموزشی با عنوان کشاورزی هوشمند ویژه کشاورزان خبره غرب استان تهران در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار برگزار گردید.

امروزه روش ها، تكنولوزى و فناورى هاى توليد در كشاورزى و زيرشاخه هاى آن به شدت دچار تغيير شده و لازم است کشاورزی ما كه مبتنى بر روش هاى سنتى و قديمى و عمدتا بر پايه تجربه هاى ييشينيان مان بود نیز این تغییرات را از نزدیک تجربه کند.

بدیهی است  در حال حاضر با استفاده از روش هاى قديمى نمى توان نتايج مطلوبی را بدست آورد و براى كسب نتايج بهتر بايد از روش هاى به روز و كارآمد استفاده كرد.

بر همین اساس شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در روز دوشنبه 9 آبان 1402 دوره آموزشی با عنوان کشاورزی هوشمند ( استفاده از ایستگاه هواشناسی هوشمند محلی) با حضور آقای دکتر حمید بهنگار در راستای آشنایی و ارتقای سطح آگاهی و علمی کشاورزان خبره غرب استان تهران برگزار نمود.