یکشنبه 94/12/9 تالار شباهنگ اولین مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای اسلامی کارشرکت.جلسه با حضور نماینده محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای پورعبداله و مدیرعامل محترم تعاونی شباهنگ تشکیل گردید.

اعضاء هیئت رئیسه:

1- موسی شیری ، 2- رضا ایزدی، 3- محمدعلی اسماعیلی ، 4- خانم محمدی، 5- خانم بیک محمدلو 


نتیجه انتخاب:

اولین مجمع عموی و انتخابات اعضای شورای اسلامی کار

 

  1. اسماعیل چهارلنگ100 رای
  2. مهدی تاجیک 96رای
  3.  محسن طالبی 94رای
  4.  خانم زند 87 رای
  5.  علیرضا فیروزخواه 74 رای
  6. رضا نفر 71 رای
  7. ولی اله سلامت بخش61 رای
  • نفرات اول تا چهارم عضو اصلی و مابقی، اعضای علی البدل می باشند.