مجمع عمومی عادی نوبت دوم در تاریخ 1396/08/30 روز سه شنبه راس ساعت 9 در محل تالار شباهنگ برگزار میگردد.