جلسه هفتم شورای معاونین

 

 

جلسه هفتم شورای معاونین، روز سه شنبه 94/8/12 ساعت 8:30 در مرکز فناوری اطلاعات شرکت شباهنگ برگزار گردید.
از مواردی که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت:
1_ نصب تابلوهای راهنما در شرکت
2_ انجام بعضی اقدامات امنیتی و بهداشتی در مجموعه
3_بروز رسانی مطالب سایت
4_ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه واحد بازرگانی

5_تاکید بر برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت پرسنل با توجه به اعلام نیاز مدیران