جلسه ای به منظور برگزاری دوره های آموزش امداد و نجات برای پرسنل شرکت تعاونی شباهنگ با حضور رئیس محترم جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار، جناب آقای نادری زاده و معاون محترم آموزش امداد هلال احمر شهریار، جناب آقای علی پور در دفتر مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ برگزار گردید.